Blog thumbnail

Merepääste varustuse (säratuled, signaalraketid, suitsusignaalid, langevarjuraketid) hävitamine

Merepääste varustuse (säratuled, signaalraketid, suitsusignaalid, langevarjuraketid) hävitamine

Blog thumbnail in

Mida teha aegunud merepääste varustusega? Ruf Eesti AS pakub aegunud merepääste varustuse nõuetekohast hävitamise teenust (lõhkematerjaliseadus § 53 lõige 5). Hävitamise kohta väljastame akti. Aegunud pürotehnika võib käitud äärmiselt ettearvamatult ning selle ohutuks ja keskkonnasäästlikuks hävitamiseks tuleb kaasata oma ala eksperdid. Mis on merepääste varustus? Lisaks tavapärasele pürotehnikale hävitame ka merenduses kasutatavat pürotehnikat: säratuli (Hand…

Blog thumbnail

Pürotehniliste toodete müümisel ja ostmisel tuleb järgida nõudeid

Pürotehniliste toodete müümisel ja ostmisel tuleb järgida nõudeid

Blog thumbnail in

Tehnilise Järelevalve Amet, Politsei- ja Piirivalveamet ja Päästeamet juhivad tähelepanu, et ohutuse ja toodete nõuetekohasuse tagamiseks võib pürotehnilisi tooteid müüa üksnes vastavat tegevusluba omav ettevõte. Pürotehnikat ei tohi osta turult, eraisikutelt sotsiaalmeediast ega inimeselt tänavalt. Nõuetele mittevastava pürotehnilise toote kasutamine võib tekitada tõsiseid vigastusi või varalist kahju. Et ostetud pürotehnika oleks kasutamisel ohutu, on kehtestatud…

Ostukorv

0
No products in the cart.