Merepääste varustuse (säratuled, signaalraketid, suitsusignaalid, langevarjuraketid) hävitamine

Mida teha aegunud merepääste varustusega?

Ruf Eesti AS pakub aegunud merepääste varustuse nõuetekohast hävitamise teenust (lõhkematerjaliseadus § 53 lõige 5). Hävitamise kohta väljastame akti.

Aegunud pürotehnika võib käitud äärmiselt ettearvamatult ning selle ohutuks ja keskkonnasäästlikuks hävitamiseks tuleb kaasata oma ala eksperdid.

Mis on merepääste varustus?

Lisaks tavapärasele pürotehnikale hävitame ka merenduses kasutatavat pürotehnikat: säratuli (Hand flare), signaalrakett (Signal rocket), käsi suitsusignaal (Smoke signal), langevarjurakett (Parachute signal rocket), ujuv suitsusignaal (Floating smoke signal), liiniheitja ja varu rakett liiniheitjale (Spare rocket for LTD) ja valguse- ja suitsupoi (Light and smoke buoy).

Suuremate koguste hind sõltub toodete hulgast ja sortimendist, vajadusel transpordi võimalus.

Hävitamisele kuuluvat pürotehnikat võtame vastu Tallinna laos, aadressil Kadaka tee 52.  Eelnevalt palume kontakteerud meie kontoriga telefonil +372 653 1068 või e-posti teel ruf@fireworks.ee

Juhime tähelepanu,  et aegunud merepääste varustuse kasutamine on ohtlik!  

Kindlasti ei sobi aegunud merepääste varustusega tähistada vana aasta ära saatmist või muud tähtsündmust!


Soovid lisainfot?

Kirjuta meile!
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Pürotehnilise toote hävitamisele esitatavad nõuded

Vastu võetud 05.10.2004 nr 186

Määrus kehtestatakse «Lõhkematerjaliseaduse» (RT I 2004, 25, 170) § 53 lõike 5 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

Käesolev määrus kehtestab pürotehnilise toote hävitamisele esitatavad nõuded.

§ 2. Hävitamisele kuuluvad pürotehnilised tooted

Hävitada tuleb pürotehnilised tooted, mis on:
1) defektsed;
2) leitud;
3) katsetamistulemuste põhjal tunnistatud kasutuskõlbmatuks.

§ 3. Pürotehnilise toote hävitamise viisid

Pürotehnilist toodet võib hävitada põletamisega, leotamisega või mehaanilisel teel selleks ettenähtud ja kohandatud kohas. Pürotehnilist toodet võib hävitada ka ära kasutamise teel kohas, kus on välistatud oht inimesele, varale ja keskkonnale.

§ 4. Defektse pürotehnilise toote tagastamine

Defektne pürotehniline toode tuleb tagastada selle kasutusjuhendis märgitud isikule. Defektseks pürotehniliseks tooteks loetakse tõrke andnud, niiskunud või vigastatud pürotehnilist toodet.

§ 5. Hävitamise korraldus

(1) Pürotehnilist toodet võib hävitada üksnes selleks erialast pädevust omava isiku juhendamise ja järelevalve all.

(2) Enne hävitamist tuleb veenduda, et:
1) hävitamisele kuuluv pürotehniline toode on ohutus kohas;
2) ohtlikus alas ei ole inimesi;
3) ohtliku ala valvurid on asunud neile määratud kohtadele.

(3) Hävitamisel osalevad isikud peavad olema varustatud asjakohaste isikukaitsevahenditega.

(4) Hävitamiskohas peab olema vähemalt üks tulekustuti minimaalse tulekustutusaine massiga 6 kilogrammi.

(5) Pürotehnilise toote hävitamise kohta koostatakse hävitamise akt, kuhu märgitakse hävitamise kuupäev, hävitatud pürotehnilise toote nimetus ja kogus, hävitamise viis, hävitamise koht, hävitamise põhjus ning hävitamise eest vastutanud isiku nimi. Hävitamise akt peab olema allkirjastatud hävitamise eest vastutanud isiku poolt.

(6) Hävitamiskohta võib tuua ainult samal päeval hävitatavad pürotehnilised tooted.

(7) Hävitamisele kuuluv pürotehniline toode peab olema kaitstud teiste hävitatavate pürotehniliste toodete poolt tekitatavate sädemete ja paiskuvate kildude eest.

(8) Hävitamisele toodud pürotehnilise toote sattumine kõrvaliste isikute valdusse peab olema välistatud.

Looks like you have blocked notifications!

Vaata ka neid

Uued värvikirevad pulberkonfetid!

Lisa oma meeleolukale sündmusele värve! Müügile saabusid värvikirevad pulberkonfetid. Need on vees lahustuvad, värvi- ja lõhnavabad ehk loodussäästlikud ning on mõeldud kasutamiseks välitingimustes. Kampaania kestab piiratud aja! Konfeti laskmiseks hoia toru vertikaalselt ja keera alumist osa nooltega näidatud suunas (vasakule).Subscribe

Jaanipäev 2021

23-25. juuni on kontor ja kauplus suletud. Head jaanipäeva! Subscribe to NotificationsOpt-out from NotificationsLooks like you have blocked notifications!

Ostukorv

0
No products in the cart.