fbpx

E-poe kasutustingimused

E-poe kasutustingimustega tutvumine on kohustuslik. Palun lugege alljärgnevad tingimused hoolikalt läbi.

1.ÜLDSÄTTED 

 1. Käesolevad e-poe üld– ja tellimistingimused (edaspidi: Tingimused) kehtivad kõigi isikute (edaspidi: Ostja) ning Ruf Eesti AS, registrikood 10324175, Kadaka tee 52 Tallinn Harjumaa 12915, käesoleva ostukeskkonna (edasipidi:e-pood) vahendusel toodete ostmisel tekkivatele õigussuhetele.
 2. Tingimustega tutvumine on kohustuslik.
 3. Ruf Eesti AS-il on õigus e-poe parema ja turvalisema kasutamise huvides Tingimusi ja hinnakirja muuta ning täiendada. Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest käesolevas interneti leheküljel. Kui Te edastasite oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Teie ja Ruf Eesti AS vahel tekkinud õigussuhtele Teie poolt tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimusi, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti
 4. Ruf Eesti AS-il on õigus e-poe vahendusel sõlmitud müügilepingust sanktsioonideta taganeda ning tellitud kaup jätta üle andmata, kui kaup on laost otsa saanud, kui kauba hinda või omadusi on e-poes kuvatud valesti süsteemivea tõttu.
 5. Ruf Eesti AS-il on õigus tellimuse täitmisest loobuda, kui ostja ei vasta Lõhkematerjaliseaduse § 41 tingimustele. Lõhkematerjaliseaduse kohta loe https://www.riigiteataja.ee

2.HINNAD

 1. Kõik e-poes olevad hinnad on eurodes ja sisaldavad käibemaksu.
 2. Ruf Eesti AS-il on õigus igal ajal muuta e-poes kuvatavaid hindu. Kui e-poes on muudetud hindu peale Teie poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis kohustub Ruf Eesti AS tarnima Teile vastavad tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega. Teil ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.

3.OSTU SOORITAMINE JA TELLIMUSE VORMISTAMINE

 1. Juhul kui Te ei vasta toodete vanusepiirangu kriteeriumitele on Teil keelatud  tellimuse vormistamine ja ostu sooritamine
 2. Valige välja toode/tooted ning lisage ostukorvi.
 3. Ostukorvis olevate toodete arvu saate muuta.
 4. Sobiva toote välja valimisel valige klienditüüp ja sisestage nõutud andmed.
 5. Olge tellija andmete ja tellimuse kinnituse lehekülgedel olevate lahtrite täitmisel tähelepanelik, sest selle informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie poolt ostetud toodete kiire ja häireteta kohaletoimetamine.
 6. Mõnedel e-poe toodetele võib olla vanusepiirang. Kinnitage oma vastavust vähimale nõutud vanusele, tehes märge (“linnuke”) vastavasse kastikesse.
 7. NB! Kui Teie vanus ei vasta vanusepiirangu kriteeriumitele, kuid tellimuse vormistamine on mingil põhjusel võimalik, tuleb Teil koheselt lõpetada tellimuseprotsessi jätkamine ning viivitamatult teavitada Ruf Eesti AS’i süsteemivea olemasolu tuvastamisest.
 8. Valige tarneviis, juhul kui soovite kaupa tarnida ostja aadressist erinevale aadressile, sisestage soovitud tarneaadress eraldi selle jaoks ettenähtud lahtritesse.
 9. Valige sobiv makseviis.
 10. Kinnitage omapoolset nõustumist, vastavust ja järgimist E-poe tingimustega tehes märge (“linnuke)” vastavasse kasti.
 11. Tellimuse esitamiseks vajutage nupule „Vormista ost”. Teid suunatakse tellimuse kinnituse ja makseviisi valiku leheküljele.
 12. Pärast kauba eest tasumist liikuge edasi makseviisi lehelt vajutades nupule “TAGASI KAUPMEHE JUURDE”. Tellimuse ja makse kinnituseks kuvatakse tellimuse kinnitust sõnumit ja saadetakse Teiepoolt sisestatud e-posti aadressile tellimusekinnitus.
 13. Toodete müügileping loetakse sõlmituks (Lepingu jõustumine) alates tellimuskinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest Ruf Eesti AS arvelduskontole.

4.TOODETE EEST TASUMINE

 1. Makse sooritamiseks valige tellimuse vormistamise leheküljel endale meelepärane makseviis.
 2. Toodete eest on võimalik tasuda: Internetipanga lingi kaudu (Swedbank; SEB; Luminor; LHV, Coop Pank, Citadele), krediitkaardiga (Visa, Maestro) või Montonio järelmaksuga.

5.TOODETE KOHALETOIMETAMINE JA ÜLEANDMINE

 1. Kaup toimetatakse kohale peale Kauba eest tasu laekumist ja vastavalt tellimuse tegemisel Ostja poolt valitud tarneviisile.
 2. Kauba vasuvõtmisel on Ostjal kohustus veenduda ja hoolitseda selle eest, et kauba vastuvõtjaks on isik kes ei ole vastuolus Lõhkematerjaliseaduses §33 sätestatud tingimustega.
 3. Kauba üleandmisel võib kaubavedaja kontrollida vastuvõtja andmeid (s.h vanust) ning paluda isikut tõendava dokumendi esitamist.
  1. Kaubavedajal on õigus kaupa mitte üle anda, kui kauba vastuvõtja on esitanud enda kohta vääraid andmeid, mis on vastuolus käesolevate kasutustingimuste ja Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktidega.
  2. Juhul kui kaupa ei antud üle punktist 3.1 tulenevatel põhjustel, tagastatakse Ostja nõudmisel tema poolt kauba eest tasutud summa, millest on müüjal õigus maha arvata kauba kättetoimetamisel tehtud otsesed kulutused.
 4. Kui pärast müügitehingu sõlmimist selgub, et Kaup on mingil põhjusel Müüja laost otsa lõppenud ja selle tellimine ja kohaletoimetamine võtab kauem aega, siis teavitab Müüja Ostjat kahe tööpäeva jooksul ning annab teada Ostjale uue eeldatava kohaletoimetamise tähtaja. Ostjal on õigus kohaletoimetamise tähtaja pikenemise tõttu ostu-müügilepingust taganeda.
 5. Kaubad toimetatakse Ostjale kasutades selleks kolmandast isikust veoteenuse osutajaid (edaspidi: Kaubavedaja). Kui olete valinud tarneviisiks “Tulen ise järele” saate oma tellitud kaubale järele tulla: tööpäevadel kell 09:00 – 17.00 va. riigipühad, aadressil Kadaka tee 52,12915, Tallinn, Eesti.
 6. Eestisisesed saadetised jõuavad üldjuhul Ostja määratud sihtpunkti 1-4 tööpäeva jooksul alates müügilepingu jõustumisest. Erandlikel juhtudel õigus kaup kohale toimetada 5-21 tööpäeva jooksul.
 7. Kõik kauba kättetoimetamisega seotud hinnad on kuvatud eurodes ja sisaldavad Eesti Vabariigi käibemaksu ning rakendatavaid pakkimis ja transpordi kulusid.Uksest-ukseni kullerteenuse hind on sõltumata tellimuse kogusummast Eesti piires 5€.
 8. Kõik saadetised on kaitstud vedaja vastutuskindlustusega ja selle eest juurde maksma ei pea. Kaubavedaja vastutab saadetise kahjustumise või kaotsimineku eest vastavalt CMR konventsiooni ja võlaõigusseadusele piirmääraga kuni 8,33 SDRi kahjustunud või kaotsiläinud saadetise või selle osa kilogrammi eest. 

6.TELLIMISE TÜHISTAMINE JA TOOTE TAGASTAMINE

 1. Füüsilisest isikust Ostjale kehtib e-poest ostetud Kaupadele 14-päevaline tagastusõigus.
 2. Kui kaup on nõuete kohaselt tagastatud ja üle kontrollitud, tagastatakse raha Ostja kontole 5 tööpäeva jooksul.
 3. Tagastatav Toode peab olema kasutamata, täiskomplektne ja originaalpakendis. Tagastamiseks tuleb esitada tagastamisteade e-mailile ruf@fireworks.ee ja tagastatav Kaup viivitamatult tagastada.
 4. Ostja ja Müüja on kokku leppinud, et tagastamisega seotud kulutused kannab Ostja.
 5. Kui tagastatav Kaup ei vasta punktis 6.3 toodud nõuetele, siis on Müüjal õigus tasaarveldada Kauba väärtuse vähenemine Ostja poolt tasutud ning Ostjale tagastamisele kuuluva summaga. Tasaarveldamiseks saadab Müüja avalduse Ostja poolt tellimise käigus sisestatud e-posti aadressile. Juhul kui Ostja ei ole nõus avalduses toodud väärtuse vähenemisega, on tal õigus kaasata väärtuse vähenemise kindlakstegemisele sõltumatu ekspert.

7.PRETENSIOONIDE ESITAMISE KORD 

 1. Kaupadele kehtib VÕS §-s 218 sätestatud pretensioonide esitamise kord
 2. Müüja ei vastuta:
  1. Ostja süül Kauba füüsilise kahjustamise eest
  2. Puuduste eest, mis on tekkinud Kauba ebasihipärase kasutamise tagajärjel.
  3. Kauba nõuetele mittevastavuse korral on Ostjal õigus nõuda Kauba asendamist nõuetele vastava Kaubaga.

8.PRIVAATSUSPOLIITIKA

 1. Privaatsuspoliitika põhimõtted käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. Ruf Eesti AS järgib isikuandmete töötlemisel isikuandmete kaitse seaduses ja EL isikuandmete kaitse üldmääruses sätestatud põhimõtteid.
 2. Isikuandmete kogumine ja kasutamine
 3. Isikuandmete kogumine võib toimuda alljärgnevatel viisidel:
  1. kontaktandmete (sh nimi, sünnikuupäev, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress) esitamisel meie e-poes
  2. veebisaidi kasutamisel küpsiste (cookies) kauduostu või tellimuse sooritamisel meie e-poes.
 4. Muude andmete kogumine:
  1. Kogume ka isikustamata andmeid – andmeid, mida ei saa otseselt ühe kindla isikuga siduda (sugu, vanus, keele eelistus, asukoht). Võime koguda ka andmeid klienditegevuste kohta meie veebisaidil. Need andmed koondatakse ja neid kasutatakse selleks, et tagada püsiv turvalisus veebilehel ning selgitada, millised veebisaidi, toodete ja teenuste osad on klientidele kõige huvipakkuvamad. Koondandmeid käsitletakse käesolevas privaatsuspoliitikas isikustamata andmetena.
 5. Kliendiandmeid töödeldakse järgnevatel eesmärkidel:
  1. Tellimuste täitmiseks (s.h Tellimusega seotud teadete edastamiseks)
  2. Tellimuste kättetoimetamiseks
  3. Veebilehel püsiva turvalisuse tagamiseks
  4. Sooduspakkumiste ja kampaaniate edastamiseks.
  5. Muude Eesti Vabariigis kehtivate seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks
 6. Kliendiandmeid edastatakse kolmandatele osapooltele järgnevatel juhtudel:
  1. Kauba kohale toimetamiseks veoteenust pakkuvale Kauba vedajale, juhul kui klient on vastava teenuse tellinud.
  2. Makselahenduste kasutamiseks finantsasutustele.
   1. S.h Maksete töötlemiseks vajalikud andmed edastatakse volitatud töötleja Montonio Finance’ile.
  3. Võlgade sissenõudmisel inkassoteenuseid pakkuvatele partneritele ja kohtutäituritele.
  4. Muudele riiklikutele institutsioonidele eesmärgiga täita Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest tulenevaid kohustusi.
  5. Kogutud isikuandmete muutmine või kustutamine
  6. Kliendi tuvastamiseks ja kontakteerumiseks kogutud isikuandmeid on võimalik näha peale esitatud päringut. Kliendi ja isikuandemetega seotud päringuid on võimalik esitada: E-posti aadressile: ruf@fireworks.ee või kohapeal Ruf Eesti AS kontoris: Kadaka tee 52, 12915, Tallinn, Harjumaa

9.ISIKUANDMETE KAITSE JA TURVALISUS

 1. Ruf Eesti AS rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.
 2. Kõik e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse.
 3. Kliendil on õigus nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist, teavet andmete kasutamise kohta ning andmete edastamist endale või kolmandale isikule üldkasutatavas vormingus. Vältimaks kliendi andmete ja õiguste väärkasutust on taotlusi lubatud esitada üksnes vormis, kus taotleja isik on tuvastatav (digitaalselt allkirjastatud või esinduses isiklikult allkirjastatud). Ruf Eesti AS-il on õigus sellistele taotlustele vastata 30 päeva jooksul.
 4. Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused
 5. Kasutades Ruf Eesti AS veebilehte kinnitate, et olete käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Jätame endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta.
 6. Kliendi isikuandmete vastutav töötleja on Ruf Eesti AS, registrikoodiga 10324175, aadressiga Kadaka tee 52 Tallinn,Harjumaa, 12915.
 7. Kliendiandmeid töödeldakse üksnes Eesti Vabariigis, Euroopa liidu liikmesriikides või riikides, mille andmekaitse taset on Euroopa komisjon hinnanud piisavaks.
 8. Kliendi ja isikuandemetega seotud päringuid on võimalik esitada: E-posti aadressile: ruf@fireworks.ee või kohapeal Ruf Eesti AS kontoris: Kadaka tee 52, 12915, Tallinn, Harjumaa

10.VASTUTUS JA VÄÄRAMATU JÕU

 1. Ruf Eesti AS vastutab Teie ees ja Teie vastutate Ruf Eesti AS-i ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
 2. Ruf Eesti AS ei vastuta Teile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Ruf Eesti AS ei saanud mõjutada ning mille saabumist Ruf Eesti AS ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

11.MUUD TINGIMUSED

 1. Tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.
 2. Teie ja Ruf Eesti AS vahel seoses e-poe vahendusel toodete tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Teil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseameti kaudu tarbijakaebuste komisjoni või Harju Maakohtusse. Tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

12.VÄLISTAVAD TINGIMUSED

 1. E-poe veebilehel olevad tootepildid on illustratiivse tähendusega
 2. Kõikide sisuelementide (s.h videod, pildid) kopeerimine/taaslevitamine (v.a e-poe platvormile seadistatud võimaluste kaudu) on keelatud ilma Ruf Eesti AS kirjaliku nõusolekuta.
 3. Toodete hinnad ning saadavus võivad muutuda ette teatamata. Antud juhul jätab Ruf Eesti AS endale õiguse loobuda müügist ning tagastada kliendile raha tema arvelduskontole 5 tööpäeva jooksul.
 4. Toote infot kontrollitakse ja täiustatakse regulaarselt. Andmed võivad olla peale teie viimast külastust uuenenud.
 5. Teil on keelatud e-poe mitte sihipärane kasutamine ja/või mistahes tehniliste protsesside testimine, läbiviimine, süsteemipäringute saatmine, seadistamine, liidestamine jmt, mille eesmärgiks on e-poe tegevuse häirimine, andmete liikumise jälgimine, vmt.
Looks like you have blocked notifications!

Ostukorv

0
Sinu ostukorv on tühi.
preloader