fbpx

Mis oleks, kui ühendaks ilutulestiku muusikaga?

Ilutulestiku muusikaga ehk püromuusikal
Ilutulestiku muusikaga ehk püromuusikal

Muusikaline ilutulestik ehk püromuusikal ühendab endas kaks kaunist kunstiliiki – muusika ja tulevärgi vaatemängu. Õige tunnetuse ja sobiva kompositsiooniga loodud püromuusikal puudutab meie sügavaid tundemeeli ja jätab sellest osa saanutele veel kauaks kustumatu mälestuse. Muusikaga liidetud ilutulestiku kui žanri ilu ja võimalusi oskas hinnata juba 18. sajandi grandioosne helilooja G. F. Händel, kes ühendas toonased ilutulestiku võimalused oma suurteostes „Kuninglik tulevärgimuusika“ ja „Veemuusika“. Tänapäeval on ilutulestiku tehnoloogiad teinud läbi väga suure arengu ja võimalused ilutulestiku ning muusika ühendamisel on tohutult avardunud.

Seejuures tuleb eristada lihtsalt muusika taustal taevasse lastud ilutulestikku ning muusikasse kavandatud ilutulestikku ehk püromuusikali. Esimese variandi ehk muusikaga ilutulestiku puhul ei sünkroniseerita heliteost ilutulestiku efektidega, mistõttu on nende omavaheline sobitumine hea õnne peale lootma jäämine. Sel puhul on kogu protsess suhteliselt lihtne ja kiire ning väiksema eelarvega teostatav. Palju vaatemängulisem ja sügavamalt puudutav muusikaline ilutulestik seevastu nõuab põhjalikku kavandamist nii püromuusikali asukoha, ettevalmistuse kui sünkroniseerimise osas.

Kuidas ilutulestik muusikasse saab?

Ilutulestiku laskeplatsi ettevalmistus
Ilutulestiku laskeplatsi ettevalmistus

Ilutulestiku kavandamisel on üks mahukamaid töid ilutulestiku ühendamine muusikaga ehk nn püromuusikali ettevalmistamine. Muusikalise ilutulestiku planeerimine algab toimumise aja ja asukoha valimisest. Seejuures on oluline, et valitud asukoha osas vahepeal ümber ei mõeldaks, kuna kõige paremini sobiv ilutulestikulahendus kavandatakse just planeeritud laskeplatsi suurust, võimalusi ja maastikulisi iseärasusi arvestades, samuti on see oluline ohutuse tagamiseks ning tuleetenduse tehniliste seadmete parimaks paigutamiseks. Muusikalise ilutulestiku saab kavandada ka veepinnale, mille puhul tulevärk spetsiaalsete parvede pealt taevastesse kõrgustesse lennutatakse – sellisel juhul on ka asukoha muutumise oht väiksem. Viimasel hetkel tekkinud muudatused püromuusikali asukoha osas on tehniliselt enamasti küll teostatavad, kuid sel juhul võib kaduma minna just antud muusikalise ilutulestiku jaoks hoolikalt läbi mõeldud stsenaariumipaigutus, mis selle eriliseks muudab.

Asukoha valiku kõrval on püromuusikali teine väga oluline komponent heliteos ehk soovitud muusikapala või nende kogumik. Sageli on tellija välja valinud ühe loo, kuid võimalik on korraldada ka pikemaid, kas või tunde kestvaid ja koos orkestri või ansambliga esitatud muusikaga ühendatud tulevärgi vaatemänge. Kui heliteos on pürotehnikule edastatud, kuulab viimane kogu repertuaari kogu mahus mitu korda läbi ning loob endale visiooni ilutulestiku kompositsioonist ja stsenaariumist, pidades sageli ettevõtte sees ka teiste vanempürotehnikutega nõu. Enamasti tegelevad püromuusikalidega kõige kõrgema tasemega (tase 5) pürotehnikud. Siinkohal on tellija kohustus hoolitseda heliteose kvaliteedi ja selle autoriõiguste eest. Youtube’i lingi saatmisest jääb kauni püromuusikali kavandamiseks kahjuks väheks, kuna sealsete palade kvaliteet võib olla kokkusurutud ja kõlada tähtsal päeval suurtest kõlaritest ettemängituna väga mustalt. Kõige parem oleks, kui pürotehnikule saadetaks lõplik helifail WAV formaadis. Kahe või enama heliteose ühendamise soovi korral peaks need eelnevalt helistuudiost läbi käima, sest olgugi et pürotehnika ettevõtted pakuvad ka muusikapalade kokkumonteerimise teenust, saab kõige parema kvaliteediga tulemuse siiski helistuudiotes.

Ettevalmistus ja kujundus

Kui heliteos on pürotehnikutele juba „pähe kulunud“ ja esialgne stsenaarium hakkab ilmet võtma, algab ettevalmistuse etapp ehk töö spetsiaalse pürotehnika laskmisprogrammiga. Pürotehnik sisestab nüüd kõik efektid ükshaaval vastavasse programmi ja arvutab millisekundilise täpsusega välja kõik süütamiste, väljalendude, paiskehetkede ja efektihääbumiste ajatähised.

E:\MikkDB\Dropbox\RUF BLogid\Püromuusikal\p_romuusikal.png

Programmi kasutatakse parima sünkroonsuse tagamiseks, et heliteost maksimaalselt kaunistada ning ilutulestikku võimalikult hästi muusikaga sobitada. Kogenumad pürotehnikud võivad küll lihtsama heliteose puhul ka efektid käsitsi paika panna, kuid masinaga samaväärse filigraansuse saavutamine nõuab pikaajalist kogemust ning hea tava kohaselt jäetakse see töö pigem programmi kanda. Väga keerukate lahenduste puhul, enamasti näiteks sümfooniaprojektide puhul, võib pürotehnik laste visuaalprogrammis ka spetsiaalse kompositsiooni kujundada, et kunstilist lahendust vajadusel edasi arendada. Kui andmed on programmi sisestatud, tekib esmane ülevaade vajaminevast materjalist. See koht on tellija jaoks üks olulisemaid, sest kasutatava püromaterjali kogusest sõltub paljuski kogu projekti eelarve, mistõttu tuleb pürotehnikul ja tellijal selles faasis läbi rääkida, kas eelarvet soovitakse mugandada või kompositsioonis midagi muuta. Järgmisena toimub pürotehnilise materjali ja seadmete komplekteerimine ning efektlaengute ettevalmistus vastavatesse seadmetesse ehk nn kahuritesse. Sõltuvalt ilutulestiku projekti olemusest ja kasutatud materjalidest võib ette tulla, et vastavaid seadmeid polegi veel olemas ning need tuleb kohapeal valmis ehitada. Kui laengud komplekteeritud, ühendatakse vastavad juhtseadmed ja nende vahelülitid, et need ürituse toimumise päeval omakorda spetsiaalsesse eelnevalt valmis seadistatud programmiga peajuhtpulti ühendada.

Ilutulestiku peajuhtpult
Ilutulestiku peajuhtpult

Laskeplatsi ettevalmistus

Kui põhilised ettevalmistused tehtud, suundub pürotehnik ürituse toimumise päeval aegsasti püromuusikali toimumispaika, et ilmast ja laskeplatsist tulenevalt vaatemängu ohutus tagada ning laskeplats valmis seada. Ilutulestiku sümfooniate puhul (eriti, kui need toimuvad vee kohal) võib laskeplatsi ülesseadmine kesta mitu päeva või lausa nädalaid. Lühemate kui viieminutiliste ilutulestiku muusikalide korral piisab paika seadmiseks tavaliselt paarist tunnist (eeldusel, et laskeplatsi asukoha osas vahepeal muudatusi toimunud ei ole). Seejärel jääb pürotehnik sarnaselt tavapärastele ilutulestiku vaatemängudele ootama ettenähtud kellaaega või korraldaja märguannet, et kogu eelneva protsessi kulminatsioonina taevas värvidega ja vaatajate meeled vaimustusega täita.

Kui vaatemäng on lõppenud, kontrollib pürotehnik viivitamatult kasutatud seadmete seisukorda ning hoolitseb ilutulestiku läbiviimise järgse ohutuse eest. Siinkohal tuleb tähele panna, et pärast ilutulestikku on kõigil peale Päästeameti ja vastava koolituse / sertifikaatidega isikutel keelatud vähemalt 20 minuti jooksul laskeplatsil viibida – seda eeskätt ohutuse kaalutlustel, kuna pealtvaatajad ei pruugi teada, et juhtseadmed ja -pult on omavahel mitmekümne eraldi elektroonilise kaabliga ühendatud ning nende otsa komistades võivad seadmed nihkuda ning tuua kaasa ohutusriski. Kui pürotehnik on seadmed üle kontrollinud ja ohutustaset hinnanud, järgneb laskeplatsi koristus. See hõlmab endas turvalindi eemaldamist (laskeplatsi vabastamist) ja võimalike ilutulestiku jääkide koristamist. Seejärel pakivad tehnikud seadmed kokku ja sõidavad tagasi staapi järgmist ilutulestikku ette valmistama.

Loodame, et ülaltoodud kirjeldus avardas teie teadmisi kaasaegsetest võimalustest püromuusikalide vallas ning sütitas ideid, kuidas lahendada oma järgmine suursündmus. Ilutulestiku kompositsioon valmib alati kogenud pürotehniku käe all, kuid tellija sisend ilutulestiku tempokuse või värvitoonide osas on väga oodatud.

 

Looks like you have blocked notifications!

Vaata ka neid

Sõbrad, häid jõule ja head uut aastat!

24 ja 25. detsembril on esinduspood ja kontor suletud. Kaubanduskeskustes olevad müügikohad leiate siit: https://rufilutulestikud.ee/kontakt#muugipunktid Subscribe to NotificationsOpt-out from NotificationsLooks like you have blocked notifications!

Sõbrapäeva üllatuseks ilutulestik

Sõbral on kõik olemas ja kingiideed otsas? Siin on neli ilutulestiku ideed, mis toovad hea tuju ja rõõmsa meele sõbrapäeval ka neile, kel justkui kõik olemas ning kingisoovi polegi. Lisa korvi Lisa korvi Suurepärane ilutulestiku patarei “Gigant” Hind e-poes: 450.00 €

ilutulestik-horoskoop

Tähemärgid ja soovitused neile ilutulestiku valikuks

Kas tõesti on võimalik tähemärgi põhjal ennustada, millist ilutulestiku võiksid sa eelistada? Teadlased on astroloogia teemal aegu pead murdnud ning jõudnud järeldusele, et ehkki midagi tõestada ei saa, on horoskoopides oma iva sees. Eri tähemärgid – või neisse uskumine –

Ostukorv

0
Sinu ostukorv on tühi.
preloader